Terapie emocionální svobody

Terapie emocionální svobody

Linka na terapie emocionální svobody sem vkládáme proto, protože její použití může podobně jako kalendář početí přinést pomoc při překonávání obtíží při početí. Emotional freedom therapy je metoda snadná a účinná, za předpokladu, že se jí člověk věnuje. Metoda je založena na principu, kdy se pracuje současně s lidským tělem a s vědomím. Ťukání konečky prstů do zakončení meridiánových drah a současné soustředění na problémové obsahy emocí či vědomí spouští procesy podobné abreakci. Výsledkem je pročištěná mysl, zbavená strachu či obsesí. Zábrany v jednání, zábrany v pocitech či v komunikaci se tímto způsobem dají nenásilně odstaňovat. Metoda pochází od pana Garyho Craiga. Český portál metody je k nalezení zde.


Kontakt

Antonín Baudyš

Slovanská 16, 787 01 Šumperk


+420.608.223.223
Skype: baudys