Horoskop pro dítě

Horoskop pro dítě

Kdy Vám horoskop dítěte přijde vhod:

 • ● chcete-li se dozvědět co o Vašem človíčkovi vypovídá jeho horoskop
  ● potřebujete-li nahlédnout, jak vypadá jeho vnitřní svět
  ● potřebujete-li si uvědomit něco o možnostech Vašeho následovníka


Co horoskopu dítěte obsahuje

 • ● Jaký život na něj pravděpodobně čeká
  ● jakým způsobem myslí, jak chápe, jak se učí,
  ● co chce, co nechce, po čem touží,
  ● co má rádo, jak a kdy projevuje své city.
  ● Jak reaguje na problémové situace a stres.
  ● Přístup ke hře a volnému času.
  ● Interakce se základní a střední školou.
  ● K jakému typu studia může inklinovat.
  ● K jaké profesi bude potom směřovat.
  ● Jak si bude stát společensky a výdělečně.

  ● Jak si povede s partnerem/partnerkou?
  ● Pravděpodobná podoba puberty.
  ● Vyhlídka na Vaše vnoučata.


Cena služby: ● 1500 CZK (60 Euro)
Výstupem je mp3 nahrávka v trvání 20 minut, kterou Vám pošleme e-mailem.

Jak objednat horoskop Vašeho dítěte?

 


Kontakt

Antonín Baudyš

Slovanská 16, 787 01 Šumperk


+420.608.223.223
Skype: baudys