Otázky a odpovědi

Jak je možné, že kalendář početí funguje?

Ženám funguje ovulační cyklus. Ovulační cyklus je řízen Měsícem. To je doba našich známých 28 dní, které řídí menstruaci a ovulaci. Kromě ovulačního cyklu existuje ještě cyklus druhý, založený na cyklu Měsíce a Slunce. Žena je plodná zejména při jednom nebo při druhém cyklu. Tyto dva cykly nemají žádnou lékařskou nebo časovou souvislost. Probíhají paralelně. Na oba tyto cykly jsou navázané další procesy, nejen u žen, ale vůbec v přírodě a na planetě Zemi vůbec. Z toho důvodu Váš kalendář početí s Vaším ovulačním cyklem koincidovat může stejně jako nemusí. Pokud k souběhu, koincidenci, dojde, pravděpodobnost početí se stává maximální.
 

—————

Pokud kalendář početí funguje, tak proč se o něm nikde nepíše?

Kalendář početí prodělal v tehdejším Československu velký boom v šedesátých letech. Díky svému zakladateli MUDr. Eugenu Jonášovi. Tehdy se o něm mnoho psalo, navzdory tomu, že stále panoval tuhý komunismus. Po nástupu normalizace v roce 1968 však výzkumná činnost centra Astra v Nitře byla z politických důvodů ukončena. Od té doby nikdo na výzkum v takovém měřítku nenavázal. Tak umlklo i publikování textů na téma kalendáře početí. Kalendářem početí se zabývají astrologové v zahraničí. Zejména pan Alexander Chesnokov v Glasgově, Velká Británie, například.

O kalendářích početí se proto více dočtete v angličtině: Kathie Garcia: Your Lunar Fertlitiy Cycle * Kathie Garcia: Astrology of Fertlity * Ingrid Naiman: Storks and Stars: Astrological Fertility Cycles * Prehlad kníh a článkov v němčině. * Prehlad kníh a článkov v angličtině. * Stránka pro ženy po 40 letech.

 

—————

Můžeme mi vysvětlit, jak přesně postupujete při sestavení kalendáře početí?

Zajisté, metoda není tajná. Byla veřejně publikována v roce 1956. Měsíc obíhá kolem Země, Země obíhá kolem Slunce,
Skrze tento oběh se nám ze Země Slunce a Měsíc jeví být vždy v určitém úhlu. Žena je narozenav určitém dni, s určitým úhlem mezi Sluncem a Lunou. Tento úhel mezi Sluncem a Lunou nastává každý měsíc znovu. 24 hodin předtím, než se úhel stane exaktním, je plodnost ženy nastavená na maximum. Podobně jako kdyby nastala ovulace. Tento termín doporučuje k milování mezi partnery.
Je však nutné eliminovat ty termíny, kdy je Luna na nebi poškozena nepříznivými úhly od tzv. planetárních škůdců, tj. Marse, Saturna, Urana a Pluta. Kromě tohoto stanovení termínů astrolog prohlíží, zda je zvolené období vůbec náchylné, příhodně pro početí a těhotenství. Pokud vidíme, že zvolené období může obsahovat zýšené množství emocionální nebo zdravotní nestability, doporučujeme posunutí početí v čase. Zkušenosti terapeutů říkají, že jaké je těhotenství, takový bude pozdější život dítěte. Proto si těhotenství zaslouží klidnou maminku.

—————

Proč by mělo být dítě počaté pomocí kalendáře početí více zdravé?

Toto tvrzení jsme převzali od dr. Eugena Jonáše a zatím jsme neměli důvod jej opravovat, měnit nebo odvolávat. Upřímně řečeno nevíme proč dochází při početí v soli-lunárních termínech k tomuto efektu. V každém případě jsme rádi, že se tak děje.

—————


Kontakt

Antonín Baudyš

Slovanská 16, 787 01 Šumperk


+420.608.223.223
Skype: baudys